Certifications

Việc tuân thủ quy định là điều cần thiết trong việc xây dựng lòng tin và sự tin tưởng vào tính hiệu quả của các sản phẩm của chúng tôi. Thử nghiệm nội bộ của chúng tôi đảm bảo mỗi và mọi sản phẩm chúng tôi bán đều vượt qua các tiêu chuẩn pháp lý do các cơ quan quản lý chính thức đặt ra.

Chứng chỉ ISO

SALTO được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 27001. Các chứng nhận quan trọng này xác nhận chất lượng sản phẩm của chúng tôi, đảm bảo chất lượng công trình nhất quán và các tiêu chuẩn môi trường được đáp ứng. Chứng nhận ISO cũng thể hiện cam kết của SALTO trong việc vượt qua các yêu cầu bảo mật trong các sản phẩm kiểm soát truy cập của chúng tôi.

Environmental Product Declaration - EPD

EPD là một tài liệu được xác minh độc lập báo cáo thông tin môi trường về toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Sản xuất EPD là một cách được quốc tế công nhận để các công ty như SALTO minh bạch về tác động môi trường của việc xây dựng và bảo trì sản phẩm.

SALTO cam kết tạo ra thiết kế công nghệ khóa thông minh bền vững với môi trường. Bằng cách định lượng tác động môi trường của các mẫu khóa cửa điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể đảm bảo với các đối tác và khách hàng rằng các dự án trong tương lai sẽ bền vững hơn theo cấp số nhân.