CU4000 Door Controller

CU4000 Door Controller

Bộ điều khiển cửa SALTO cho phép mở rộng lợi ích kiểm soát ra vào của SALTO cho nhiều loại cửa tự động, rào chắn, cửa trượt cổng điện tử hoặc bộ điều khiển thang máy và cho phép tích hợp kiểm soát ra vào SALTO với hệ thống quản lý tòa nhà.