Danalock

Danalock

Hầu như tương thích với bất kỳ loại cửa nào, việc làm cho cửa thông minh của bạn trở nên thông minh chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Khóa cửa thông minh đa năng vô hình.

All-in-one smart lock designed to blend in to any type of door. A universal smart door lock that replaces the traditional home or apartment door key with an electronic system that allows end users to use a smartphone to control their door, guests, and home.

Dễ dàng cài đặt và trang bị thêm.

Easy-to-install and retrofit in less than 5 min. Mounting the SALTO Danalock smart lock is extremely simple. One of the key advantages is that your existing lock and door handle do not have to be replaced.

Compatible with European-profile mortise locks, Scandinavian mortise locks and US Deadbolts, SALTO Danalock V3 can be retrofitted without having to touch the door. No door drilling and no footprint on the door.

Install the SALTO Danalock V3 on a compatible European cylinder, or just remove the existing internal knob and replace it with the SALTO Danalock V3, always using the adaptation kit included with the product.

Truy cập thông minh không cần chìa khóa và di động.

The smart lock combines the advantages of a classic lock with a key and the comfort of a digital lock for your home with the help of a smartphone app. Use your smartphone to manage access to your home. It will only take a few seconds to grant or deny access to your lock – at any time and to anyone.

SALTO Danalock’s smart lock provides simple management that can be adjusted quickly and easily to different types of access methods.

Simplify access by enabling 24/7 safe and easy access through digital key or PIN codes options. With the SALTO Danapad, you can operate your Danalock V3 smart lock without a smartphone. At one time Danapad can store up to 20 different PIN codes. The PIN code can be set as permanent or temporary. The PIN code length can be set from 4 to 10 digits of randomly selected numbers.

Kết nối với ngôi nhà thông minh.

Designed for standard compatibility with a wide range of Smart Home systems, connect to Smart Hubs and Alarm Panels through market-standard protocols (BLE/Z-Wave/ZigBee/HomeKit) or integrate through our API/SDK.

Full wireless online remote unlock and device management capabilities by connecting SALTO Danalock V3 with SALTO Danabridge.

Tính năng

 • WIRELESS TECHNOLOGIES:

  • Bluetooth LE
  • ZigBee 3.0
  • Z-Wave
  • Homekit

  POWER SOURCE:

  • 4 CR123A batteries
  • Average Battery Life: Approx. 9000 cycles / 1 year

  DIMENSIONS:

  • 2 9/32” x 2 9/32” / 59 mm x 59 mm x 67mm

  MATERIAL:

  • Anodized Aluminum / ABS
 • EUROPROFILE CYLINDERS:

  • SALTO DCE3 cylinders
  • SALTO DCE4 cylinders

  SCANDINAVIAN CYLINDERS:

  • Mainstream Scandinavian locks

  US DEADBOLT LOCKS:

  • Mainstream US Deadbolt locks

Hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng này

Nhà Dân

Nhà Dân

Nâng cao trải nghiệm sống thông minh của bạn. Quản lý và kiểm soát môi trường gia đình của bạn tốt hơn. Bổ sung cho tài sản của bạn với hệ thống khóa điện tử không dây, liền mạch và siêu thông minh SALTO, sẵn sàng cho nhà ở dân cư, cộng đồng nhiều gia đình, nhà chăm sóc và nhà chung cư.

Xem thêm read