Energy-Saving Devices

Sử dụng năng lượng là một trong những chi phí vận hành cao nhất mà khách sạn, không gian sống chung và ngành du lịch phải gánh chịu. Chi phí điện đã tăng đáng kể trong vài năm qua và sẽ còn tiếp tục tăng. Trung bình, 90% lượng điện sử dụng lãng phí đến từ phòng nghỉ, đây có thể là nguồn tài nguyên không được quản lý nhiều nhất của khách sạn (hệ thống Điều hòa / Hệ thống sưởi (HVAC) trong phòng có thể chiếm 70-90% lượng điện lãng phí đó).

Hệ thống SALTO Universal ESD cho phép bất kỳ loại tòa nhà nào tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng bằng cách tắt hệ thống chiếu sáng và điều chỉnh hệ thống kiểm soát khí hậu khi khách không ở trong phòng trong thời gian dài.

Universal ESD

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

Universal ESD

Smart ESD

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

Smart ESD