Electronic Locks

Thiết kế thời trang và cải tiến công nghệ kiểm soát ra vào tiên tiến là thương hiệu của SALTO, và với dòng sản phẩm khóa điện tử SALTO, chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn vốn đã cao này. Dòng khóa điện tử SALTO cho phép người dùng mở khóa cửa với một loạt các thông tin xác thực và công nghệ di động an toàn.

Được thiết kế để phù hợp với hầu hết các cửa tiêu chuẩn, chúng hoạt động với phần lớn các khóa lỗ mộng Scandinavian, Châu Âu và ANSI và chốt hình ống. Từ không gian làm việc chung, bệnh viện, trường đại học đến các công ty xí nghiệp với nhiều địa điểm, SALTO là giải pháp lý tưởng cho bất kỳ cánh cửa nào cần kiểm soát ra vào.

Ælement Fusion

Được xây dựng để trang bị thêm tối ưu

Xem thêm read
Ælement Fusion

Ælement

Được xây dựng để trang bị thêm tối ưu

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

Ælement

XS4 Mini - ANSI

Hiệu suất khóa thông minh tối ưu

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

XS4 Mini - ANSI

XS4 Mini

Được xây dựng để trang bị thêm tối ưu

Xem thêm read
XS4 Mini

XS4 One

Đổi mới từ nguyên bản đến tiên tiến

Xem thêm read
XS4 One