Cylindrical Latch Locks

Với chốt hình trụ SALTO XS4, bạn có thể thay thế các bộ núm vặn truyền thống hiện có và nâng cấp chúng bằng hệ thống kiểm soát ra vào điện tử hiện đại.

Chốt hình trụ hộp mực SALTO đáp ứng các yêu cầu ANSI A156.2 Cấp 1 và cho phép người dùng thay thế các chốt hình trụ hoặc hình ống cũ bằng các chốt mới, chất lượng cao tương thích với các thiết bị cắt điện tử của SALTO.

XS4 Cylindrical Latch Locks

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

XS4 Cylindrical Latch Locks