Peripherals

Nền tảng SALTO không chỉ là một giải pháp khóa và bằng cách kết hợp khóa với các thiết bị khác bao gồm Cổng BLUEnet, IQ và Bộ lặp, chúng tôi đạt được mức độ tiện lợi và hiệu suất cao hơn so với các hệ thống kiểm soát truy cập độc lập truyền thống.

Các mục bổ sung như bộ mã hóa, đầu đọc máy tính để bàn và thiết bị lập trình di động cho phép người dùng mã hóa và cập nhật thẻ, gửi dữ liệu từ thẻ đến thiết bị đầu cuối Điểm bán hàng và kiểm tra hoặc khóa chương trình, khởi tạo cửa, cập nhật khóa hoặc thu thập các đường kiểm tra để có tính linh hoạt vô song.

SALTO KS IQ

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

SALTO KS IQ

SALTO Space Management Tools

Xem thêm read
SALTO Space Management Tools