Committed to Quality

Chúng tôi liên tục làm việc để cải tiến các sản phẩm và quy trình của mình để đảm bảo chúng hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu giữa kỳ của chúng tôi là mang lại sự tăng trưởng ổn định và dẫn đầu sự phát triển công nghệ của ngành kiểm soát truy cập.

Chúng tôi tin rằng việc cung cấp các giải pháp truy cập thông minh tốt nhất cho khách hàng bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng chúng có chất lượng tốt nhất. Đó là lý do tại sao thông qua mọi bước - thiết kế, sản xuất, phân phối và vòng đời sản phẩm - chúng tôi xem xét chất lượng của mọi thiết bị và các thành phần của nó.

Testing Lab

SALTO cố gắng cải tiến liên tục các sản phẩm, vật liệu và thiết bị nền tảng hệ thống cũng như chất lượng sản phẩm, chu trình và hiệu suất của chúng tôi bằng cách theo dõi kết quả hoạt động liên tục và thông qua đánh giá thử nghiệm định kỳ. Thử nghiệm nội bộ của chúng tôi đảm bảo mỗi và mọi sản phẩm chúng tôi bán đều vượt qua các tiêu chuẩn pháp lý do các cơ quan quản lý chính thức đặt ra. Chúng tôi cố gắng tạo ra các sản phẩm an toàn trong mục đích sử dụng, đáng tin cậy và ngăn ngừa ô nhiễm trong suốt vòng đời sản phẩm bao gồm thiết kế, sản xuất, sử dụng và quản lý cuối vòng đời theo chất lượng tiêu chuẩn thị trường.

Vật liệu cao cấp xây dựng dựa trên chuyên môn và quy trình của chúng tôi

Chúng tôi liên tục thử thách bản thân để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hiệu suất khóa thông minh, ngăn ngừa các sự cố liên quan đến chất lượng và loại bỏ các khuyết tật thông qua việc xem xét các mục tiêu và kết quả chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng

Tuân thủ quy định là điều cần thiết trong việc xây dựng lòng tin và sự tin tưởng vào hiệu quả của công nghệ kiểm soát truy cập của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chứng nhận sản phẩm quốc tế. SALTO tuân thủ các luật và quy định liên quan cũng như các yêu cầu nội bộ. Chúng tôi tập trung vào mô hình dựa trên quản lý quá trình mà chúng tôi đã thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Thử nghiệm nội bộ của chúng tôi đảm bảo thử nghiệm đảm bảo mỗi và mọi sản phẩm chúng tôi bán đều vượt qua các tiêu chuẩn pháp lý do các cơ quan quản lý chính thức đặt ra.

Chứng chỉ

SALTO và các sản phẩm của chúng tôi mang một số chứng nhận đã được xác minh của bên thứ ba, phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc thực hiện những lời hứa của mình, bao gồm: ISO 9001: 2015 và ISO 27001.

Xem thêmread