Mortise Locks

SALTO cung cấp nhiều loại khóa lỗ mộng để đảm bảo rằng cửa được khóa chính xác. Cho dù bạn cần khóa cửa có lỗ mộng ANSI, khóa Euro DIN cho cửa gỗ hoặc cửa hẹp, khóa Scandinavia, chốt hộp mực hình trụ hoặc khóa tự động với các chức năng riêng tư và hoảng loạn, SALTO đều có hệ thống khóa mà bạn cần.

Toàn bộ các loại khóa lỗ mộng của chúng tôi cho phép bạn cài đặt ổ khóa và xi lanh điện tử SALTO mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

XS4 Scandinavian Mortise Locks

Xem thêm read
XS4 Scandinavian Mortise Locks