Cards

Thẻ thông minh RFID không tiếp xúc, có thể tái sử dụng để kiểm soát truy cập. Nó cung cấp mức độ bảo mật cao hơn so với quản lý bằng khóa cơ truyền thống và các ứng dụng bổ sung có thể được triển khai trên cùng một thông tin đăng nhập của người dùng ID.

Cards

 

Cards

Tính năng

Đặc điểm kỹ thuật

  • Khả dụng trong 1 Kbyte / 4 Kbyte bộ nhớ
  • Có sẵn màu trắng, thiết kế SALTO và thiết kế khác (theo yêu cầu).
  • Đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát truy cập không tiếp xúc và tương thích với công nghệ dữ liệu trên thẻ của Mạng ảo SALTO.
  • Có cùng kích thước và độ dày như thẻ tín dụng tiêu chuẩn.

Tải xuống