Khu nghỉ dưỡng Nam Nghi - Phú Quốc

Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Loại dự án: Không xác định

Địa chỉ: Phu Quoc, Kien Giang

Mẫu khóa: AElement + GEO cylinder

Số lượng phòng: 125

Năm hoàn thiện: 2017

PMS: Micros Opera

Website: http://namnghiresort.com/

Giải pháp công nghệ SALTO được cung cấp tại dự án.

SALTO Space
Nền tảng kiểm soát truy cập thông minh trực tuyến thông minh độc lập, được nối mạng ảo, có dây và không dây.