Khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip

Vị trí: Xuyên Mộc, Bà Rịa–VũngTàu

Loại dự án: Không xác định

Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa–VũngTàu

Mẫu khóa: AElement–Offline

Thời gian hoàn thiện: Năm 2012

PMS: CENIUM

Website:www.thegrandhotram.com